Marta Schmidhalter

curriculum vitae

Marta Schmidhalter (Pekárková) absolvovala brněnskou Veterinární univerzitu v roce 2002. Po několika letech strávených v české veterinární praxi pro malá zvířata nastoupila v roce 2006 jako asistentka na oddělení radiologie univerzitní kliniky v Bernu. V roce 2010 obhájila status Diplomate of European College of Veterinary Diagnostic Imaging.

Po roce stráveném na radiologickém oddělení Norwegian School of Veterinary Science v Oslu, se vrátila zpět do Švýcarska na soukromou veterinární radiologickou praxi Vetimage GmbH, Oberentfelden, Švýcarsko. Od roku 2016 také pracuje jako odborná asistentka zobrazovacích diagnostik Veterinární univerzity v Bernu.

Na poli pokročilé zobrazovací diagnostiky spolupracuje s mnoha českými veterinárními praxemi (UK-Vet).

 

© 2020 Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat