Leona Raušerová-Lexmaulová

Studium na Veterinární a farmaceutické Univerzitě v Brně ukončila MVDr. Leona Raušerová v roce 1999 a po promoci nastoupila jako asistent na Kliniku chorob malých zvířat této univerzity. V současné době zde působí jako odborný asistent se zaměřením na akutní medicínu a intenzivní péči.
V roce 2009 obhájila Ph.D. práci na téma Perioperační komplikace u pacientů s onemocněním meziobratlových plotének. V roce 2001 absolvovala měsíční stáž na Intensive Care Unit Clinic of Companion Animals v Utrechtu a od roku 20013 každoročně absolvuje dvou až tří týdenní stáž na Ontario Veterinary College University of Guelph, Kanada.

Dr. Raušerová je členkou Veterinary Emergency and Critical Care Society, European Veterinary Emergency and Critical Care Society a Komory Veterinárních lékařů České republiky, přednáší na tuzemských i zahraničních konferencích a je autorkou celé řady publikací.

 

© 2020 Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat