Jan Suchodolski

curriculum vitae

Jan S. Suchodolski absolvoval v roce 1997 Univerzitu veterinárního lékařství ve Vídni. Po několikaletém působení na soukromé klinice pro malá zvířata se vrátil na akademickou půdu vídeňské univerzity a získal doktorský titul za výzkum diagnostických markerů onemocnění žaludku psa.

V roce 2005 získal titul Ph.D. za práci na poli molekulárních markerů pro hodnocení střevních mikrobiot ve Veterinary Microbiology z Texas A&M University. Dr. Suchodolski získal titul specialist v imunologii od American College of Veterinary Microbiologists (ACVM). V současné době na univerzitě v Texasu působí jako docent interní medicíny malých zvířat a vedoucí laboratorního výzkumu v oblasti gastroenterologie.

Jeho výzkum je zaměřen na střevní mikrobiom psa a kočky a s tím spojené souvislosti: testování gastrointestinálních funkcí, gastrointestinální patogeny, střevní mikrobiální ekologii s důrazem na probiotika a prebiotika a na to, jak střevní patogeny vedou k poruchám ve střevním mikrobiomu společenských zvířat. Současnou oblastí jeho výzkumu jsou změny mikrobiomu po fekální mikrobiální transplantaci (FMT) u psů a koček. Vyvinul také test pro hodnocení psího mikrobiomu, tzv. index psí dysbiózy.

 

© 2020 Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat