Gilles Dupré

curriculum vitae

Gilles Dupré je v oblasti chirurgie malých zvířat celosvětově známou osobností.

V roce 1980 odpromoval na veterinární škole Maisons-Alfort ve Francii. Chirurgické zkušenosti zprvu získal ve Francii a v USA (jako rezident v chirurgii malých zvířat, Ohio State University). Po 17 letech chirurgické praxe strávených v referenční nemocnici Fregis v Paříži, byl jmenován Veterinární univerzitou ve Vídni profesorem chirurgie malých zvířat a vedoucím kliniky pro chirurgii malých zvířat, oftalmologii, stomatologii, fyzioterapii a rehabilitaci (od roku 2005).

Gilles Dupré je diplomate Evropské college veterinární chirurgie a diplomate humánní intervenční pneumologie a torakoskopické chirurgie.

Profesor Dupré publikoval stovky článků v recenzovaných časopisech, dohlížel na mnoho diplomových a disertačních prací a je autorem mnoha kapitol učebnic veterinární chirurgie.

Kromě toho aktivně vedl supervizi mnoha rezidentů. Někteří z nich jsou dnes sami velmi věhlasnými jmény v oblasti chirurgie malých zvířat. Profesor Dupré klade velký důraz zejména na atraumatickou chirurgii, kterou prezentuje jako základní klíč k úspěchu léčby malých zvířat.

 

© 2020 Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat