Barbara Braus

curriculum vitae

Barbara Braus studium veterinární medicíny završila v roce 2005 na Veterinární univerzitě (LMU) v Mnichově. Svou disertační práci věnovala syndromu náhle vzniklé retinální degenerace.

V roce 2008 po absolvování rotačního internshipu v oboru malých zvířat na LMU v Mnichově odešla na residenční tréninkový program do Willows Referral Center v Solihullu ve Velké Británii, kde se pod dohledem Heidi Featherstone a Christine Heinrich stala držitelem evropského diplomu ve veterinární oftalmologii.

V roce 2011 se vrátila zpět na LMU v Mnichově, o rok později pokračovala v rozvoji pedagogické a vědecké práce v oftalmologii na universitě ve Vídni.

V roce 2017 začala pracovat jako oftalmoložka v referenční nemocnici malých zvířat v Hofheimu v Německu.

 

© 2020 Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat